නූ

ඩ්ල්ස් කියන්නේ අපි කවුරුත් එදිනෙදා ආහාරයට ගන්න කෑමක්. නූඩ්ල්ස් වලින් පුඩිම් හදන්න පුළුවන් කියලා ඔබ අහලා තියෙනවද? හැමදාම එකම විදිහට කන නූඩ්ල්ස් පොඩ්ඩක් වෙනස් කරලා පුඩිමක් විදිහට හදලා දීලා පවුලේ හැමෝවම සතුටු කරන්න ඔබට පුළුවන්. හොඳයි, එහෙනම් අපි දැන් බලමු නූඩ්ල්ස් පුඩිම හදන්නේ කොහොමද කියලා.

 


fb-like-beg


 

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

නූඩ්ල්ස් ග්රෑම් 200ක්

සීනි අඬු කෝප්ප එකහමාරක්

බටර් අඬු කෝප්ප භාගයක්

කිරි අඬු කෝප්ප 1ක්

හෙවි ක්‍රීම් අඬු කෝප්ප 2ක්

වැනිලා තේ හැඳි 1ක්

බිත්තර 12ක්

චීස් ග්රෑම් 300ක්  

 

ක්‍රමය

නූඩ්ල්ස් ටික තම්බාගෙන වතුර පෙරා ගන්න. නූඩ්ල්ස් වලට අනිත් අමුද්‍රව්‍ය සියල්ල දමා කලවම් කර ගන්න. මිශ්‍රණය බටර් ආලේප කල තැටියකට දමා අවන් එකේ අංශක 160 උෂ්ණත්වයෙන් පැයක් පමණ බේක් කර ගන්න. සම්පුර්ණ යෙන්ම බේක් වුනු පසු එය නිවෙන්නට එළියෙන් තබන්න. උණුසුම පහ වී ගිය පසු ශීතකරණයේ දමා සිසිල් කර ගන්න.

 

SHARE