මි

නිසාගේ සුරතලුන් අතර ප්‍රධාන තැනක් ගන්නේ බල්ලන් සහ පූසන්ය. හැබැයි මේ සුරතලුන් දෙවර්ගය එකිනෙකාගෙන් සම්පුර්ණයෙන්ම වෙනස් වෙනවා. සාහිත්‍යධරයන් මේ වෙනස ගැන කතා කරද්දී කියන්නේ බල්ලන් සහ පූසන් පෘතුවියට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් ග්‍රහලෝක දෙකකින් කියලයි. ඒ තරමටටම මේ සුරතලුන් දෙවර්ගයේ හැසිරීම, හිතන පතන විදිහ වෙනස්.

 


fb-like-beg


 

1 ඔවුන්ව හුරතල් කරන්න යෙදිය යුතු ක්‍රමවේදයන් වෙනස්

2 ඔබේ බලු සුරතලාව සතුටු කරන එක හරිම ලේසියි. ඒත් පූස් සුරතලුන්ව ලේසියෙන් සතුටු කරන්න බැහැ

3 තමන්ව සිප ගන්නවට පූසෝ වැඩිය කැමති නැහැ. හැබැයි බලු සුරතලුන් තමන්ගේ අයිතිකාරයාව බලෙන් සිප ගන්නවා.

4 තමන්ගේ අයිතිකාරයා ගෙදරට එද්දී පිළිගන්න විදිහත් වෙනස්

5 ඔවුන් නිදා ගන්න කැමති ස්ථාන මෙහෙමයි

6 බලු සුරතලුන් හිතාගෙන ඉන්නේ අයිතිකාරයා තමන්ගේ ලොක්කා කියලා. හැබැයි පූස් සුරතලුන් හිතාගෙන ඉන්නේ තමන් අයිතිකාරයාගේ ලොක්කා කියලා.

SHARE